Szolgáló papok, segítők

Ferenc pápa a katolikus egyház vezetője, a 266. egyházfő.
Eredeti neve: Jorge Mario Bergoglio,

Szül. 1936.12.17. Buenos Aires, Argentína.
Megválasztása: 2013.03.13. 
„Testvéreim, jó estét! Tudjátok, hogy a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a világ másik végére mentek el érte, de itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei közösségnek megvan a püspöke: köszönöm!
Először is imádkozni szeretnék emeritus püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk érte együtt, hogy az Úr megáldja és a Szűzanya oltalmazza. (…) Most pedig induljunk el ezen az úton: a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amely a szeretetben minden egyházat vezet. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig egymásért, kölcsönösen. Imádkozzunk az egész világért, azért, hogy széles körű testvériség valósuljon meg.”

XVI. Benedek pápa, született Joseph Alois Ratzinger Németország, (Bajor-országMarktl am Inn-ben, 1927. április 16.án, akkor nagy-szombat volt. Édesapja csendőrtiszt, édesanyja férjhezmenetele előtt szállodai szakácsként dolgozott. Gyermekkorát Traunsteinben töltöt-te. 1939 decemberétől a 14 éven felüli német fiúknak kötelező volt belépni a Hitlerjugendbe. Ő 1941-ben lépett be, de a gyűléseiken való részvételeket megtagadta. 1943-ban beso-rozták katonának, és Magyarországra küldték. Itt tankcsapdákat kellett felál-lítani, majd dezertált. 1945-ben fogságba esett. Amikor kiengedték, bátyjával együtt elkezdték a szemináriumi tanulmányaikat.A friesingi főiskolán, a münc-heni Egyetemen filozófiát és teológiát tanult. 1951június 29-én pappá szen-telték. A bonni, a münsteri, a tübingeni, a regensburgi egyetemeken tanított. Tanszéket, ujságot, „Ratzinger-iskola”-t alapított. 1977-ben Münchenbe érseki kinevezést kapott, ugyanezen évben bíboros lett. 1981-ben II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció vezetőjévé nevezte ki. 2005április 19-én pápává választották. Nursiai Benedek rendalapító Európa védőszentjének a nevét vette fel. A nyolcadik német pápa, és Szent Péter apostol 265. utóda.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek
Az egyházmegye 81. főpásztora 1953. december 4-én született Fertőszentmiklóson. Teológiai tanulmányait a győri, majd a budapesti Központi Szemináriumban végezte, ahol a Hittudományi Akadémia hallgatójaként teológiai doktorátust (PhD) szerzett.
1979. június 21-én szentelték pappá Győrben. 1986-tól dogmatikai tanulmányokat végzett Rómában, majd ugyanitt a Pápai Magyar Intézet rektora. 1992-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára és december 24-től esztergomi segédpüspök. 1993. január 6-án II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában. 1997. december 11-től érsek és a Papi Kongregáció titkára.
XVI. Benedek pápa 2007. március 15-én egri érsekké nevezte ki.
Jelmondata: “IPSI GLORIA IN SAECULA!”
“Dicsőség Neki mindörökké!”

Takács Alajos: Született: Dobódél 1952.08.13.
Pappá szentelték: 1977.06.19.
Életút: 1977-77. Putnok, káplán; 1977-80. Salgótarján I., káplán; 1980-88. Sajópüspöki, plébános; 1988-94. Bátonyterenye, plébános (Váci Egyházmegyéhez csatolva 1993-ban) 1994-2001. Eger Fájdalmas Anya, adminisztrátor; 2001- 2006. Miskolc, iskolalelkész; 2006- Sajószentpéter, plébános;

A képviselőtestület tagjai

SajószentpéterFiliák
1. Asztalos Viktória Sp. Arany J. u. 17.
2. Bodolainé P. Enikő Sp. Haricza u. 14.
3. Brogli Róbertné Sp. Alacskai u. 12.
4. Dudra Józsefné Sp. Iskolaszög 27/a.
5. Fazekas Éva Sp. Sas u. 11.
6. Fedor Péter Sp. Ady E. u. 15.
7. Fojtán Balázs Sp. Pázsit u. 4.
8. Gonda Ferencné Sp. Arany J. u. 28.
9. Haraszt István Sp. Ady E. u.
10. Kalina Aladár Sp. Somogyi B. u. 10.
11. Molnár Tünde Sp.
12. Osvai Istvánné Sp. Vörösmarty u. 66.
13. ifj. Rémiás József Sp. Alacskai u. 1.
Parasznya:
1. Vasas György Parasznya, Határ u. 5.

Varbó:
1. Kakszi Tivadar Varbó, Szemere u. 59.


Dusnokpuszta:
1. Irmes Zoltánné Táncsics u. 28.
2. Nyikita Sándor Sp. Álmos u. 8.
3. Rémiás István Táncsics u. 4.
4. Schweitzer Györgyné
5. Suszter Jánosné
6. Tornai András