Hirdetés – 2023.01.29.

A kápolnában hétfőn, szerdán 17:00-kor, kedden és csütörtökön 7:00-kor, vasárnap 9:30-kor lesz szentmise. A templomban szombaton 16:00-kor, vasárnap 11:00-kor, Dusnokpusztán vasárnap 8:00-kor lesz szentmise.

1. 29. Vas. 4. évk. Élő családért T. Gonda Ferenc elhunytért (képviselő testület világi elnöke)

1. 30. Hétfő 5 éve elhunyt József édesapáért

1. 31. Kedd

2. 1. Szerda Repanszki Géza beteg gyógyulásáért

2. 2. Csütörtök A Congregatio J. szerzetesr. élő és elhunyt tagjaiért Hálából Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ü

2. 3. Péntek Szt. Balázs pp és vért. e, Szt. Anszgár (Oszkár) pp e.

2. 4. Szombat NEO: elhunyt Szülőkért és elhunyt hozzátartozókért, élő hozzátartozókért

2. 5. Vas. 5. évk. Élő családért T. Repanszki Géza beteg gyógyulásáért Szt. Ágota szűz és vt. E

Szaladnak az események: Nagyon köszönöm az ökumenikus héten a kápolnába hozott kínálni valókat és a vendéglátást! Szeretetteljes találkozást hoztak létre! Köszönöm! Egyházközségi képviselő-testületi megbeszélés volt hétfőn. Sajnos jelentősen emelkedtek az energia árak. Az egyházközség fenntartási díja 7e. Ft-ra emeltük. Pénteken nem lesz szentmise. A következő vasárnap kell kórházba feküdnőm, remélem kb. két hét alatt rendbe jövök, amennyire lehet. Február 12 és 19 között országosan meghirdetett Házasság hete lesz, „Szeretetbe kapaszkodva.” jelmondattal. Kicsi tájékoztatót, meghívót készítettem, aki tud valakit hívni vigyen belőle és hozza el a programra! A templombejáratokon, honlapon, facebook oldalon is olvasható a program. H, SZ, P. 17h kezdettel a kápolnában, szombaton a templomban.

Hirdetés – 2023.01.22.

A kápolnában hétfőn, szerdán, pénteken 17:00-kor, kedden és csütörtökön 7:00-kor, vasárnap 9:30-kor lesz szentmise. A templomban szombaton 16:00-kor, vasárnap 11:00-kor, Dusnokpusztán vasárnap 8:00-kor lesz szentmise.

1. 22. Vas. 3. évk. 15 éve elhunyt László férj, édesapa, és elhunyt Zoltán

T. Kiska Imréné Julianna halála 10 évf.

1. 23. Hétfő Aladár elhunytért és élő hozzátartozókért, Egyhk. képvt. gy.

1. 24. Kedd Szalézi Szt Ferenc pp, egyht.e.

1. 25. Szerda Szt.Pál apostol megtérése Ü f.

1. 26. Csütörtök Szent Timoteus és Szent Titusz pp. E

1. 27. Péntek Merici Szent Angéla szűz e

1. 28. Szombat Aquinoi Szt. Tamás áldp. és egyh. t. E

1. 29. Vas. 4. évk. Élő családért T. Gonda Ferenc elhunytért (képvt. világi elnöke)

Köszönet mindazoknak, akik részt tudtak venni az ökumenikus imatalálkozókon és akik a kápolnában segítettek a vendéglátásban! Ma van az Isten igéje ünnepe. Hétfőn este a szentmise után ¾6-tól a kápolnában egyházközségi képviselőtestületi megbeszélés lesz. Kérem a megjelenést! Már hirdethetjük: február 12 és 19 között lesz a Házasság hete „Szeretetbe kapaszkodva.” jelmondattal. A templombejáratokon, honlapon, facebook oldalon olvasható a program. H, SZ, P. 17h + a kápolnában, Szombaton a templomban. Kérem hívjanak fiatal házasokat ezekre az alkalmakra!

Ferenc pápa: 2019. szeptember 30-án kelt: Megnyitotta nekik az Írásokat kezdetű apostoli levelével létrehozta Isten igéjének vasárnapját, (évk. 3. v) kell ünnepelni. Fontos, hogy az Ó- és Újszövetség kettős egységében értelmezett Írás alap legyen a liturgiában. Hitünk alapjának tekintsük. Erről az alapról tekintsünk a keresztények egységére amiért ezekben a napokban is imádkozunk. Ezekben a napokban a zsidó vallással való kapcsolatunkat is felelevenítjük. Mo-i gyakorlat volt a Szentírás vasárnapjának megtartása; körmenettel ünnepélyes tisztelete. Mostantól hogyan? Teológusok: Ha Isten Igéje, mindig megszólal a liturgiában – sőt ott szólal meg igazán, (az egyéni bibliaolvasás bátorítandó, de a hívő is az egész egyházzal egységben van, amikor elmélyül üzenetében) –, vajon nem a feledékenység és hanyagság jele-e, ha külön vasárnapot szentelünk neki? A változások kihívás elé állítanak, elgondolkoztatnak – és ez jól van így. Eddig Szent Jeromos ünnepéhez kapcsoltuk, aki a latin fordítást készítette és a bibliatudósok védőszentje. A Biblia fordítás és értelmezés igényes munka. A megértés és közvetítés nem természetes. Ha az írott üzenetet bátrabban helyezzük mai összefüggésekbe, ha felismerjük, hogyan alapozza meg és vezeti a többi kereszténnyel és mellettük a zsidósággal való párbeszédünket, sőt hogyan kapcsol össze mindazokkal a vallásokkal, amelyek valamilyen szent könyvre hivatkoznak, az Írás könnyebben lesz eleven szó és tápláló ige. Szükséges az Ige elsőbbségére figyelnünk. Mindig Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia és Igéje az, aki ünneplésünk középpontjában van. Gyakran halljuk és talán meg is tapasztaljuk, hogy a számtalan nyilatkozat, a szünet nélkül másolt digitális téveszmék és a tonnaszám piacra, majd meg szemétbe dobott könyvek korában leértékelődött maga a szó, s mintha keresztényként is többet kellene csendben lennünk, várnunk, figyelnünk. Az a csend, amelyre valóban szükségünk van, az Isten jelenlétének tejessége, a kimondhatatlan tapasztalata, a csodálkozás és ámulat csendje, amelyben Isten ajándéka, hogy magunkhoz térünk – miközben őt magát találjuk meg. Ezekben a pillanatokban a szavainknak ereje lesz, a csend is jelentést és értelmet kap. Azok a pillanatok, amelyekben már kaptunk egy-egy vigasztaló szót, amikor valaki fellelkesített, erőt adott, feloldozott láncainktól, azok a helyzetek, amelyekben újra kiszakadt belőlünk egy-egy megdöbbent kiáltás, vagy amikor mindeddig hallgatag áldozatok nyithatták meg sebesült szívüket, megtanítanak a szó értékére. Az Írás pedig éppen ezeknek a pillanatoknak, a döbbenetnek, a felismert igazságnak, az újra megtalált azonosságnak kincsestára. Isten igéjének vasárnapja arra hív, hogy újrakezdjük az Írás olvasásának és értelmezésének kalandját. Tanuljunk felette és vele csendben lenni, és újra tanuljuk hitünk legfontosabb szavainak igazi mélységét és jelentését. (Martos Levente Balázs TA)

Hirdetés – 2023.01.08.

A kápolnában hétfőn, szerdán, pénteken 17:00-kor, kedden és csütörtökön 8:00-kor, vasárnap 9:30-kor lesz szentmise. A templomban szombaton 16:00-kor, vasárnap 11:00-kor, Dusnokpusztán vasárnap 8:00-kor lesz szentmise.

1. 8. Vas. Ifj. Bubenkó József, T: Novák Mihály 28/6 Urunk megkeresztelkedése

1. 9. Hétfő Bitó Gábor+ tem. szm

1. 10. Kedd Hálából, köszönet az egyházi szolgálatért

1. 11. Szerda 13: tem. Sós Ferencné Julianna, 17: Kovács Istvánné Virágh Piroska tem. szm.

1. 12. Csütörtök

1. 13. Péntek 13: Tem. Kovács Istvánné Piroska+ XVI. Benedek PP. Szt. Hiláriusz (Vidor) pp. és egyht. e.

1. 14. Szombat A családok minden tagja tartsák fontosnak a vasárnapi szentmisén való részvételt. 19h. Szentségimádás

1. 15. Vas. 2. évk. 25 éve elhunyt Mária éa, elhunyt és élő htk. Remete Szt. Pál e.

Nagyon köszönöm a karácsony helyileg méltó megünneplésére nyújtott nagy segítséget. Névszerint meg kell említenem: Dudra József urat és feleségét Ilonka, Kalina Aladárné Marika sekrestyéseket, Haraszt István hitoktatót, Rémiás József készséges segítő felajánlásait. Bodnár Sándornénak köszönöm a fenyők felajánlását. Tudom, hogy többen is voltak még, akik nekik is segítettek, ők is fogadják köszönetemet. Köszönöm a személyemnek szóló karácsonyi, új évi, jó kívánságokat, ajándékokat, különösen a képviselőtestület, a rózsafüzér társulat részéről! Isten hallgassa meg őket, kívánom, hogy viszonozza és fizesse meg mindenki jóságát! Szombaton 14-én este 7 órától a templomban éjszakai Szentségimádás lesz. 15-én vasárnap kezdődik a Krisztus-hívők egységéért (Ökumenikus) imahét. H. Ref. nagytemplom, K. Kápolna, Sz. Bányai ref. templom, Cs. Gk. templom, P. Alacska. Gondolom este 6 órakor kezdődnek.